gclubพาท่องฝัน

gclubพาท่องฝัน

 

คนเราเมื่อนอนหลับสนิทก็มักจะเกิดเป็นความฝันต่างๆ  ตามที่เราจินตนาการออกมา  บางคนก็ฝันเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้   ก็มักจะนำความฝันมาตีเป็นตัวเลขกัน  ซึ่งก็เกิดจากความเชื่อของคนเรานั่นเอง   ซึ่งก็มีหลายคนที่เอาความฝันมาตีเป็นตัวเลขแล้วถูกหวย  ก็จะเชื่อว่าเป็นความฝันแม่นของตัวเอง   บางคนฝันเห็นสัตว์สี่เท้า  ก็มักจะนำมาตีเป็นเลขนั้นเลขนี้

โดยการเอา

-หู

-ตา

-ปาก

-หาง

หรือส่วนต่างๆของสัตว์มาตีเป็นตัวเลขตามความเชื่อของคนเรา

ซึ่งอาจจะถูกบ้างผิดบ้างก็ขึ้นอยู่กับสัตว์เหล่านั้นว่ามีส่วนไหนบ้างที่สามารถนำมาตีเป็นตัวเลขได้  บางคนก็ฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วมาหาก็มักจะนำอายุหรือวันเดือนปีของคนที่ตายไปแล้วมาแทงหวย

และก็มักจะมีเลข0เป็นส่วนประกอบด้วย  เพราะจะเชื่อว่าคนตายมักเป็นเลข0   นี่เป็นความเชื่อของคนเรากับความฝัน  ในความฝันบางทีเราก็มักจะฝันที่ไม่เกี่ยวกับตัวเลข

แต่คนเราก็ยังสามารถนำเอาความฝันมาตีเป็นตัวเลขได้เสมอ  เพราะเกิดจากความเชื่อของคนเรานั่นเอง   แต่การที่คนเรางมงายกับความฝัน  นั่นก็เพราะคนเราชอบแทงหวยกันนั่นเอง

ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคนเราก็จะนำเอามาเป็นสิ่งเป็นตัวเลขได้เสมอ  ดังนั้นอิทธิพลของหวยจึงสามารถทำให้คนเราเกิดความเชื่อในสิ่งต่างๆก็เป็นได้  หวยเลยกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวตคนเรา

ซึ่งไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามคนเราก็มักจะเชื่อว่าความฝันของคนเราสามารถนำมาตีเป็นตัวเลขได้เสมอ  หวยเป็นสิ่งที่สามารถทำให้คนเราสามารถเชื่ออะไรได้หลายๆอย่างในชีวิต

ซึ่งอาจจะเป็นจริงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ที่การพิจารณาของคนเรา  แต่คนเราส่วนใหญ่ก็ยึดเรื่องราวจากความฝันมาตีเป็นตัวเลข  หวยจึงกลายเป็นสิ่งที่คนเรามักจะจินตนาการกับสิ่งนั้และเชื่อจากสิ่งนี้แล้วนำมาตีเป็นตังเลขนั่นเอง  สิ่งที่คนเรามักเชื่อกันเสมอก็คือความฝัน  เพราะคนเราจะถือว่าความฝันอาจเป็นลางบอกเหตุ  ว่าจะเกิดเหตุร้ายหรือดีกับชีวิตในวันข้างหน้า

แต่มันอาจจะเป็นเพียงแค่ความฝันก็ได้  หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้  ดังนั้นสิ่งที่คนเราควรมีอยู่ก็คือการอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตนั่นเอง

ขอขอบคุณทีมงาน gclub ที่นำบทความ และสาระดีๆมาแนะนำคะ

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

website: https://www.g-club.club/

line : g_club